Posted on: February 13th, 2013 by Motorfest.se

Tröskverksföreningens LOGO

Motorfesten anordnas av en förening som heter Karl Gustav’s nya Trösverksförening UPA (tillsammans med Karl Gustavs’s bygdelag)
Alla medlemmar måste inneha och vårda minst ett fordon äldre än 30 år.

Föreningen består för närvarande av 10 medlemmar + styrelsen (5 personer)

Medlemsansökan skickas till info@motorfest.se

 

Comments are closed.